Q-Tubes 700c x 40-45mm 48mm Presta Valve Tube

QBP

Q-Tubes 700c x 40-45mm 48mm Presta Valve Tube

  • .9mm wall thickness
  • Removable Presta valve core

Category: 700c, tube